Seznam veřejných dokumentů

Obnovit
Fulltextové vyhledávání:
Název:
Typ dokumentu:
Stav dokumentu:
Číslo:
Klíčová slova:
 
Název pracovištÄ›: Číselník
Autor záznamu: Číselník
Účinnost od začátek:
Odpovědná osoba: Číselník
Účinnost od konec:
Veřejné dokumenty:
Rozšířený filtr... Základní filtr...
     
Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel čárka Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel tečka Otevřít v MS Word Otevřít v PDF na výšku Otevřít v PDF na šířku Otevřít ve Webovém archivu MHTML
  Číslo Název Typ dokumentu Účinnost od Klíčová slova
detail soubory OD 2019-01  Opatření děkana č. 01/2019 kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2018/2019 opatření děkana 02.01.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-02  Opatření děkana č. 02/2019 k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů opatření děkana 03.01.2019  2019,
detail soubory OD 2019-03  Opatření děkana č. 03/2019 Změna opatření děkana č. 02/2017 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 01.02.2019  organizační řád, 2019,
detail soubory OD 2019-04  Opatření děkana č. 04/2019 Změna opatření děkana č. 03/2017 Organizační řád děkanátu Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 01.02.2019  organizační řád, 2019,
detail soubory OD 2019-05  Opatření děkana č. 05/2019 k zadávání veřejných zakázek opatření děkana 01.03.2019  2019,
detail soubory OD 2019-07  Opatření děkana č. 07/2019 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 opatření děkana 12.03.2019  2019,
detail soubory OD 2019-08  Opatření děkana č. 08/2019 Řád udělování medailí, cen a pochval Přírodovědecké fakulty UK opatření děkana 03.04.2019  2019,
detail soubory OD 2019-09  Opatření děkana č. 09/2019 kterým se upravuje finanční zajištění přípravy žádostí strategických projektů (strukturální fondy EU, operační programy EU) opatření děkana 29.05.2019  2019,
detail soubory OD 2019-10  Opatření děkana č. 10/2019 k platebním kartám opatření děkana 04.06.2019  2019,
detail soubory OD 2019-11  Opatření děkana č. 11/2019 k tvorbě a použití sociálního fondu opatření děkana 18.06.2019  2019,
detail soubory OD 2019-12  Opatření děkana č. 12/2019 kterým se vydává směrnice o interních předpisech fakulty opatření děkana 19.06.2019  2019,
detail soubory OD 2019-13  Opatření děkana č. 13/2019 k realizaci Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy na Přírodovědecké fakultě opatření děkana 01.07.2019  2019,
detail soubory OD 2019-14  Opatření děkana č.14/2019 k organizaci pracovní doby na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 01.07.2019  2019,
detail soubory OD 2019-15  Opatření děkana č. 15/2019, kterým se mění Příkaz děkana č. 10/2015 k zajištění evidence pedagogické činnosti pracovníků podléhajících atestacím a Opatření děkana č. 13/2014 k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků opatření děkana 05.09.2019  2019,
detail soubory OD 2019-16  Opatření děkana č. 16/2019 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v roce 2019 opatření děkana 10.09.2019  2019,
detail soubory OD 2019-17  Opatření děkana č. 17/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 opatření děkana 11.09.2019  studium, 2019,
detail soubory OD 2019-18  Opatření děkana č. 18/2019 kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2019/2020 opatření děkana 30.09.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-06  Opatření děkana č. 06/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 opatření děkana 01.10.2019  studium, 2019,
detail soubory OD 2019-19  Opatření děkana č. 19/2019 kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 opatření děkana 29.10.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-20  Opatření děkana č. 20/2019 k organizaci pracovní doby na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 01.11.2019  pracovní vztahy, 2019,
detail soubory OD 2019-21  Opatření děkana č. 21/2019 o používání mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat pro služební účely opatření děkana 11.12.2019  2019,
Stránka 1 z 1 | 1 Celkem záznamů: 215 10 15 20 25 50 100 Vše