Seznam veřejných dokumentů

Obnovit
Fulltextové vyhledávání:
Název:
Typ dokumentu:
Stav dokumentu:
Číslo:
Klíčová slova:
 
Název pracovištÄ›: Číselník
Autor záznamu: Číselník
Účinnost od začátek:
Odpovědná osoba: Číselník
Účinnost od konec:
Veřejné dokumenty:
Rozšířený filtr... Základní filtr...
     
Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel čárka Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel tečka Otevřít v MS Word Otevřít v PDF na výšku Otevřít v PDF na šířku Otevřít ve Webovém archivu MHTML
  Číslo Název Typ dokumentu Účinnost od Klíčová slova
detail soubory OD 2001-6  Opatření děkana č.6/2001 O poskytování informací na UK v Praze na Přírodovědecké fakultě opatření děkana 19.11.2001  2001,
detail soubory OD 2002-05  Opatření děkana č. 5/2002 - Organizační řád Herbářových sbírek Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 01.05.2002  organizační řád, 2002,
detail soubory OD 2003-01  Opatření děkana č. 1/2003 - Organizační řád Ústavu pro životní prostředí (čl. 8 odst. 2 statutu UK PřF) opatření děkana 01.04.2003  organizační řád, 2003,
detail soubory OD 2004-03  Opatření děkana č.3/2004 - O zabezpečení provozu vrátnic a strážní služby na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě opatření děkana 01.07.2004  2004,
detail soubory OD 2005-02  Opatření děkana č. 2/2005 - kterým se stanovují působnosti garantů studijních programů/oborů na PřF UK opatření děkana 27.04.2005  studium, 2005,
detail soubory OD 2005-07  Opatření děkana č. 7 /2005 - kterým se stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků opatření děkana 16.06.2005  věda a výzkum, 2005,
detail soubory OD 2005-10  Opatření děkana č. 10/2005 - kterým se stanoví postup a výše úhrad od studentů Přírodovědecké fakulty UK za některé administrativní a obdobné úkony opatření děkana 17.10.2005  ekonomika, 2005,
detail soubory OD 2006-03  Opatření děkana č. 3/2006 - kterým se vyhlašuje zákaz kouření v prostorách fakulty opatření děkana 01.02.2006  2006,
detail soubory OD 2007-11  Opatření děkana č. 11/2007 - Organizační řád Hrdličkova muzea člověka Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 01.06.2007  organizační řád, 2007,
detail soubory OD 2007-21  Opatření děkana č. 21/2007 - kterým se stanoví mechanismus evidence počtu pedagogů přijatých v rámci programu Erasmus. opatření děkana 14.11.2007  studium, věda a výzkum, 2007,
detail soubory OD 2010-05  OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2010 - Organizační řád Knihovny biologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-06  OPATŘENÍ DĚKANA č. 06/2010 - Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-07  OPATŘENÍ DĚKANA č. 07/2010 - Organizační řád Knihovny geografie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-08  OPATŘENÍ DĚKANA č. 08/2010 - Organizační řád Knihovny geologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2010 - Organizační řád Chlupáčova muzea historie Země Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 30.04.2010  organizační řád, 2010,
Stránka 1 z 8 | 1 2 3 4 ... 8 | Další >> Celkem záznamů: 1125 10 15 20 25 50 100 Vše