Seznam veřejných dokumentů

Obnovit
Fulltextové vyhledávání:
Název:
Typ dokumentu:
Stav dokumentu:
Číslo:
Klíčová slova:
 
Název pracovištÄ›: Číselník
Autor záznamu: Číselník
Účinnost od začátek:
Odpovědná osoba: Číselník
Účinnost od konec:
Veřejné dokumenty:
Rozšířený filtr... Základní filtr...
     
Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel čárka Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel tečka Otevřít v MS Word Otevřít v PDF na výšku Otevřít v PDF na šířku Otevřít ve Webovém archivu MHTML
  Číslo Název Typ dokumentu Účinnost od Klíčová slova
detail soubory OD 2001-6  Opatření děkana č.6/2001 O poskytování informací na UK v Praze na Přírodovědecké fakultě opatření děkana 19.11.2001  2001,
detail soubory OD 2002-05  Opatření děkana č. 5/2002 - Organizační řád Herbářových sbírek Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 01.05.2002  organizační řád, 2002,
detail soubory OD 2003-01  Opatření děkana č. 1/2003 - Organizační řád Ústavu pro životní prostředí (čl. 8 odst. 2 statutu UK PřF) opatření děkana 01.04.2003  organizační řád, 2003,
detail soubory OD 2004-03  Opatření děkana č.3/2004 - O zabezpečení provozu vrátnic a strážní služby na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě opatření děkana 01.07.2004  2004,
detail soubory OD 2005-02  Opatření děkana č. 2/2005 - kterým se stanovují působnosti garantů studijních programů/oborů na PřF UK opatření děkana 27.04.2005  studium, 2005,
detail soubory OD 2005-07  Opatření děkana č. 7 /2005 - kterým se stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků opatření děkana 16.06.2005  věda a výzkum, 2005,
detail soubory OD 2005-10  Opatření děkana č. 10/2005 - kterým se stanoví postup a výše úhrad od studentů Přírodovědecké fakulty UK za některé administrativní a obdobné úkony opatření děkana 17.10.2005  ekonomika, 2005,
detail soubory OD 2006-03  Opatření děkana č. 3/2006 - kterým se vyhlašuje zákaz kouření v prostorách fakulty opatření děkana 01.02.2006  2006,
detail soubory OD 2007-11  Opatření děkana č. 11/2007 - Organizační řád Hrdličkova muzea člověka Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 01.06.2007  organizační řád, 2007,
detail soubory OD 2007-21  Opatření děkana č. 21/2007 - kterým se stanoví mechanismus evidence počtu pedagogů přijatých v rámci programu Erasmus. opatření děkana 14.11.2007  studium, věda a výzkum, 2007,
detail soubory OD 2010-05  OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2010 - Organizační řád Knihovny biologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-06  OPATŘENÍ DĚKANA č. 06/2010 - Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-07  OPATŘENÍ DĚKANA č. 07/2010 - Organizační řád Knihovny geografie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-08  OPATŘENÍ DĚKANA č. 08/2010 - Organizační řád Knihovny geologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2010 - Organizační řád Chlupáčova muzea historie Země Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 30.04.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-12  OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2010 - Organizační řád Mineralogického muzea Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 30.04.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2011-09  OPATŘENÍ DĚKANA č. 09/2011 - o nakládání s nebezpečným, radioaktivním a veterinárním odpadem opatření děkana 06.06.2011  2011,
detail soubory OD 2011-08  OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy č. 08/2011 opatření děkana 10.06.2011  studium, 2011,
detail soubory OD 2011-18  OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2011 - Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK opatření děkana 20.12.2011  organizační řád, 2011,
detail soubory OD 2012-05  OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 08.03.2012  2012,
detail soubory OD 2012-06  OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012 - kterým se vydává směrnice pro používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) opatření děkana 15.03.2012  2012,
detail soubory OD 2012-11  OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2012 - k zajištění přípravy edičního plánu nakladatelství Karolinum na fakultě opatření děkana 20.06.2012  2012,
detail soubory OD 2012-15  OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2012 - k provádění inventarizace majetku a závazků opatření děkana 20.09.2012  ekonomika, 2012,
detail soubory Dod. k OD 2011-08  Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy opatření děkana 10.10.2012  studium, 2011,
detail soubory OD 2012-16  OPATŘENÍ DĚKANA č. 16/2012 - k čerpání dovolené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 23.10.2012  2012,
detail soubory OD 2012-18  Opatření děkana č. 18/2012 - k systému evidence a číslování zakázek opatření děkana 01.01.2013  ekonomika, 2012,
detail soubory OD 2013-01  OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2013 - k využívání elektronických informačních zdrojů opatření děkana 25.01.2013  2013,
detail soubory OD 2013-02  OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013 - Revize knihovního fondu Přírodovědecké fakulty opatření děkana 05.02.2013  2013,
detail soubory OD 2013-07  Opatření děkana č. 7/2013 - k ustanovení krizového štábu na fakultě opatření děkana 06.05.2013  2013,
detail soubory Dod k OD 2013-07  Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 7/2013 - kterým se na fakultě ustanovuje krizový štáb opatření děkana 29.08.2013  2013,
detail soubory OD 2013-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2013 - k projektům a programům vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 01.01.2014  věda a výzkum, 2013,
detail soubory OD 2014-01  OPATŘENÍ DĚKANA č. 01/2014 - Uvádění titulů z předchozího studia absolventa na diplomech opatření děkana 01.02.2014  studium, 2014,
detail soubory OD 2014-08  Opatření děkana č. 8/2014 - Pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK opatření děkana 26.05.2014  studium, 2014,
detail soubory OD 2014-14  Opatření děkana č. 14/2014 - K provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků opatření děkana 01.01.2015  věda a výzkum, 2014,
detail soubory OD 2014-17  Opatření děkana č. 17/2014 - K přijímání habilitovaných akademických pracovníku a vědeckých pracovníků na dobu neurčitou opatření děkana 01.01.2015  věda a výzkum, pracovní vztahy, 2014,
detail soubory OD 2015-05  Opatření děkana č. 5/2015 -K zajištění opakovaného školení BOZP a PO opatření děkana 30.11.2015  2015,
detail soubory OD 2016-04  Opatření děkana č. 4/2016 - Změna opatření děkana č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 08.02.2016  2016,
detail soubory OD 2016-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2016 - Organizační řád Přírodovědné školky Rybička Přírodovědecké fakulty UK v Praze opatření děkana 18.03.2016  organizační řád, 2016,
detail soubory OD 2016-11  OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2016 - k nakládání s chemickými látkami a směsmi opatření děkana 23.03.2016  2016,
detail soubory OD 2016-09  OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 opatření děkana 01.10.2016  studium, 2016,
detail soubory OD 2017-01  Opatření děkana č. 01/2017 Výpůjční řád knihoven opatření děkana 12.01.2017  2017,
detail soubory OD 2017-04  Opatření děkana č. 04/2017 kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury opatření děkana 10.02.2017  2017,
detail soubory OD 2017-12  Opatření děkana č. 12/2017 k náhradě škody opatření děkana 27.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-13  Opatření děkana č. 13/2017 Změna opatření děkana č. 6/2010 Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 28.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-14  Opatření děkana č. 14/2017 k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK opatření děkana 23.05.2017  2017,
detail soubory OD 2017-15  Opatření děkana č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 opatření děkana 01.08.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-20  Opatření děkana č. 20/2017 k navrhování mezd zaměstnancům fakulty opatření děkana 11.09.2017  pracovní vztahy, 2017,
detail soubory OD 2017-22  Opatření děkana č. 22/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací opatření děkana 02.10.2017  2017,
detail soubory OD 2017-26  Opatření děkana č. 26/2017 kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky opatření děkana 06.12.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-27  Opatření děkana č. 27/2017 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv a objednávek opatření děkana 01.01.2018  smlouvy, 2017,
Stránka 1 z 3 | 1 2 3 | Další >> Celkem záznamů: 1125 10 15 20 25 50 100 Vše