Seznam veřejných dokumentů

Obnovit
Fulltextové vyhledávání:
Název:
Typ dokumentu:
Stav dokumentu:
Číslo:
Klíčová slova:
 
Název pracovištÄ›: Číselník
Autor záznamu: Číselník
Účinnost od začátek:
Odpovědná osoba: Číselník
Účinnost od konec:
Veřejné dokumenty:
Rozšířený filtr... Základní filtr...
     
Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel čárka Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel tečka Otevřít v MS Word Otevřít v PDF na výšku Otevřít v PDF na šířku Otevřít ve Webovém archivu MHTML
  Číslo Název Typ dokumentu Účinnost od Klíčová slova
detail soubory OD 2001-6  Opatření děkana č.6/2001 O poskytování informací na UK v Praze na Přírodovědecké fakultě opatření děkana 19.11.2001  2001,
detail soubory OD 2002-05  Opatření děkana č. 5/2002 - Organizační řád Herbářových sbírek Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 01.05.2002  organizační řád, 2002,
detail soubory OD 2003-01  Opatření děkana č. 1/2003 - Organizační řád Ústavu pro životní prostředí (čl. 8 odst. 2 statutu UK PřF) opatření děkana 01.04.2003  organizační řád, 2003,
detail soubory OD 2004-03  Opatření děkana č.3/2004 - O zabezpečení provozu vrátnic a strážní služby na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě opatření děkana 01.07.2004  2004,
detail soubory OD 2005-02  Opatření děkana č. 2/2005 - kterým se stanovují působnosti garantů studijních programů/oborů na PřF UK opatření děkana 27.04.2005  studium, 2005,
detail soubory OD 2005-07  Opatření děkana č. 7 /2005 - kterým se stanovuje rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků opatření děkana 16.06.2005  věda a výzkum, 2005,
detail soubory OD 2005-10  Opatření děkana č. 10/2005 - kterým se stanoví postup a výše úhrad od studentů Přírodovědecké fakulty UK za některé administrativní a obdobné úkony opatření děkana 17.10.2005  ekonomika, 2005,
detail soubory OD 2006-03  Opatření děkana č. 3/2006 - kterým se vyhlašuje zákaz kouření v prostorách fakulty opatření děkana 01.02.2006  2006,
detail soubory OD 2007-11  Opatření děkana č. 11/2007 - Organizační řád Hrdličkova muzea člověka Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 01.06.2007  organizační řád, 2007,
detail soubory OD 2007-21  Opatření děkana č. 21/2007 - kterým se stanoví mechanismus evidence počtu pedagogů přijatých v rámci programu Erasmus. opatření děkana 14.11.2007  studium, věda a výzkum, 2007,
detail soubory OD 2010-05  OPATŘENÍ DĚKANA č. 05/2010 - Organizační řád Knihovny biologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-06  OPATŘENÍ DĚKANA č. 06/2010 - Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-07  OPATŘENÍ DĚKANA č. 07/2010 - Organizační řád Knihovny geografie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-08  OPATŘENÍ DĚKANA č. 08/2010 - Organizační řád Knihovny geologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 26.03.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2010 - Organizační řád Chlupáčova muzea historie Země Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 30.04.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2010-12  OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2010 - Organizační řád Mineralogického muzea Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 30.04.2010  organizační řád, 2010,
detail soubory OD 2011-09  OPATŘENÍ DĚKANA č. 09/2011 - o nakládání s nebezpečným, radioaktivním a veterinárním odpadem opatření děkana 06.06.2011  2011,
detail soubory OD 2011-08  OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy č. 08/2011 opatření děkana 10.06.2011  studium, 2011,
detail soubory OD 2011-18  OPATŘENÍ DĚKANA č. 18/2011 - Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK opatření děkana 20.12.2011  organizační řád, 2011,
detail soubory OD 2012-05  OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 08.03.2012  2012,
detail soubory OD 2012-06  OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012 - kterým se vydává směrnice pro používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) opatření děkana 15.03.2012  2012,
detail soubory OD 2012-11  OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2012 - k zajištění přípravy edičního plánu nakladatelství Karolinum na fakultě opatření děkana 20.06.2012  2012,
detail soubory OD 2012-15  OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2012 - k provádění inventarizace majetku a závazků opatření děkana 20.09.2012  ekonomika, 2012,
detail soubory Dod. k OD 2011-08  Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 8/2011 - k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy opatření děkana 10.10.2012  studium, 2011,
detail soubory OD 2012-16  OPATŘENÍ DĚKANA č. 16/2012 - k čerpání dovolené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 23.10.2012  2012,
detail soubory OD 2012-18  Opatření děkana č. 18/2012 - k systému evidence a číslování zakázek opatření děkana 01.01.2013  ekonomika, 2012,
detail soubory OD 2013-01  OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2013 - k využívání elektronických informačních zdrojů opatření děkana 25.01.2013  2013,
detail soubory OD 2013-02  OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2013 - Revize knihovního fondu Přírodovědecké fakulty opatření děkana 05.02.2013  2013,
detail soubory OD 2013-07  Opatření děkana č. 7/2013 - k ustanovení krizového štábu na fakultě opatření děkana 06.05.2013  2013,
detail soubory Dod k OD 2013-07  Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 7/2013 - kterým se na fakultě ustanovuje krizový štáb opatření děkana 29.08.2013  2013,
detail soubory OD 2013-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2013 - k projektům a programům vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 01.01.2014  věda a výzkum, 2013,
detail soubory OD 2014-01  OPATŘENÍ DĚKANA č. 01/2014 - Uvádění titulů z předchozího studia absolventa na diplomech opatření děkana 01.02.2014  studium, 2014,
detail soubory OD 2014-08  Opatření děkana č. 8/2014 - Pokyny pro organizaci státní závěrečné zkoušky probíhající na Přírodovědecké fakultě UK opatření děkana 26.05.2014  studium, 2014,
detail soubory OD 2014-14  Opatření děkana č. 14/2014 - K provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků opatření děkana 01.01.2015  věda a výzkum, 2014,
detail soubory OD 2014-17  Opatření děkana č. 17/2014 - K přijímání habilitovaných akademických pracovníku a vědeckých pracovníků na dobu neurčitou opatření děkana 01.01.2015  věda a výzkum, pracovní vztahy, 2014,
detail soubory OD 2015-05  Opatření děkana č. 5/2015 -K zajištění opakovaného školení BOZP a PO opatření děkana 30.11.2015  2015,
detail soubory OD 2016-04  Opatření děkana č. 4/2016 - Změna opatření děkana č. 5/2012 - k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky v počítačové síti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze opatření děkana 08.02.2016  2016,
detail soubory OD 2016-10  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2016 - Organizační řád Přírodovědné školky Rybička Přírodovědecké fakulty UK v Praze opatření děkana 18.03.2016  organizační řád, 2016,
detail soubory OD 2016-11  OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2016 - k nakládání s chemickými látkami a směsmi opatření děkana 23.03.2016  2016,
detail soubory OD 2016-09  OPATŘENÍ DĚKANA č. 9/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 opatření děkana 01.10.2016  studium, 2016,
detail soubory OD 2017-01  Opatření děkana č. 01/2017 Výpůjční řád knihoven opatření děkana 12.01.2017  2017,
detail soubory OD 2017-04  Opatření děkana č. 04/2017 kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury opatření děkana 10.02.2017  2017,
detail soubory OD 2017-12  Opatření děkana č. 12/2017 k náhradě škody opatření děkana 27.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-13  Opatření děkana č. 13/2017 Změna opatření děkana č. 6/2010 Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 28.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-14  Opatření děkana č. 14/2017 k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK opatření děkana 23.05.2017  2017,
detail soubory OD 2017-15  Opatření děkana č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 opatření děkana 01.08.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-20  Opatření děkana č. 20/2017 k navrhování mezd zaměstnancům fakulty opatření děkana 11.09.2017  pracovní vztahy, 2017,
detail soubory OD 2017-22  Opatření děkana č. 22/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací opatření děkana 02.10.2017  2017,
detail soubory OD 2017-26  Opatření děkana č. 26/2017 kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky opatření děkana 06.12.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-27  Opatření děkana č. 27/2017 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv a objednávek opatření děkana 01.01.2018  smlouvy, 2017,
detail soubory OD 2018-03  Opatření děkana č. 03/2018 k pravidlům stanovování výše příplatků za vedení a garantství opatření děkana 01.01.2018  2018,
detail soubory OD 2018-02  Opatření děkana č. 02/2018 k tvorbě publikací a evidenci výsledků vědy, výzkumu, inovací a další tvůrčí činnosti opatření děkana 16.01.2018  2018,
detail soubory OD 2018-06  Opatření děkana 06/2018 k zápisům do studia v akademickém roce 2018/2019 opatření děkana 10.04.2018  2018,
detail soubory OD 2018-05  Opatření děkana č. 05/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 opatření děkana 01.10.2018  studium, 2018,
detail soubory OD 2018-11  Opatření děkana č. 11/2018 kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2018/2019 opatření děkana 29.11.2018  2018,
detail soubory OD 2019-01  Opatření děkana č. 01/2019 kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2018/2019 opatření děkana 02.01.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-02  Opatření děkana č. 02/2019 k programu STARS na podporu talentovaných doktorských studentů opatření děkana 03.01.2019  2019,
detail soubory OD 2019-09  Opatření děkana č. 09/2019 kterým se upravuje finanční zajištění přípravy žádostí strategických projektů (strukturální fondy EU, operační programy EU) opatření děkana 29.05.2019  2019,
detail soubory OD 2019-10  Opatření děkana č. 10/2019 k platebním kartám opatření děkana 04.06.2019  2019,
detail soubory OD 2019-12  Opatření děkana č. 12/2019 kterým se vydává směrnice o interních předpisech fakulty opatření děkana 19.06.2019  2019,
detail soubory OD 2019-13  Opatření děkana č. 13/2019 k realizaci Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy na Přírodovědecké fakultě opatření děkana 01.07.2019  2019,
detail soubory OD 2019-16  Opatření děkana č. 16/2019 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v roce 2019 opatření děkana 10.09.2019  2019,
detail soubory OD 2019-18  Opatření děkana č. 18/2019 kterým se stanoví výše stipendia za vynikající studijní výsledky a motivačního stipendia v akademickém roce 2019/2020 opatření děkana 30.09.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-19  Opatření děkana č. 19/2019 kterým se stanoví výše stipendia za disertační práci obhájenou v doktorském studijním programu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 opatření děkana 29.10.2019  stipendia, 2019,
detail soubory OD 2019-21  Opatření děkana č. 21/2019 o používání mobilních telefonů a prostředků pro přenos dat pro služební účely opatření děkana 11.12.2019  2019,
detail soubory OD 2020-02  Opatření děkana č. 02/2020 Zavedení dnů osobního rozvoje opatření děkana 29.01.2020  2020,
detail soubory OD 2020-03  Opatření děkana č. 03/2020 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu opatření děkana 11.02.2020  2020,
detail soubory OD 2020-04  Opatření děkana č. 04/2020 kterým se ustanovuje na fakultě krizový štáb opatření děkana 12.03.2020  2020,
detail soubory OD 2020-05  Opatření děkana č. 05/2020 Řád udělování medailí, cen a pochval Přírodovědecké fakulty UK opatření děkana 02.04.2020  2020,
detail soubory OD 2020-06  Opatření děkana č. 06/2020 Harmonogram akademického roku 2019/2020 opatření děkana 21.04.2020  2020,
detail soubory OD 2020-07  Opatření děkana č. 07/2020 k zajištění pracovně lékařských prohlídek zaměstnanců opatření děkana 28.04.2020  2020,
detail soubory OD 2020-09  Opatření děkana č. 09/2020 Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 pro vybrané navazující magisterské studijní programy a obory opatření děkana 15.05.2020  2020,
detail soubory OD 2020-11  Opatření děkana č. 11/2020 k cestám zaměstnanců a studentů opatření děkana 18.06.2020  2020,
detail soubory OD 2020-14  Opatření děkana č. 14/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021 opatření děkana 01.07.2020  2020,
detail soubory OD 2020-15  Opatření děkana č. 15/2020 k zadávání veřejných zakázek opatření děkana 01.08.2020  2020,
detail soubory OD 2020-16  Opatření děkana č. 16/2020 Statut “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy” opatření děkana 01.10.2020  2020,
detail soubory OD 2020-18  Opatření děkana č. 18/2020 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v roce 2020 opatření děkana 06.10.2020  2020,
detail soubory OD 2020-19  Opatření děkana č. 19/2020 Řád udělování medailí, cen a pochval Přírodovědecké fakulty UK opatření děkana 13.10.2020  2020,
detail soubory OD 2020-20  Opatření děkana č. 20/2020 k řídící kontrole opatření děkana 21.10.2020  2020,
detail soubory OD 2020-21  Opatření děkana č. 21/2020 ke kalkulacím finančních nákladů projektů vědy a výzkumu opatření děkana 03.12.2020  věda a výzkum, 2020,
detail soubory OD 2020-22  Opatření děkana č. 22/2020 k jednání a hlasování vědecké rady mimo zasedání prostředky komunikace na dálku opatření děkana 01.01.2021  2020,
detail soubory OD 2021-01  Opatření děkana č. 01/2021 Organizační řád Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-02  Opatření děkana č. 02/2021 k působnosti tajemníka fakulty a organizačnímu řádu děkanátu opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-03  Opatření děkana č. 03/2021 Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (Viničná) opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-04  Opatření děkana č. 04/2021 Organizační řád Laboratoře OMICS – genomika (BIOCEV) opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-05  Opatření děkana č. 05/2021 Organizační řád Laboratoře OMICS – proteomika (BIOCEV) opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-06  Opatření děkana č. 06/2021 Organizační řád Laboratoře zobrazovacích metod (BIOCEV) opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-07  Opatření děkana č. 07/2021 Organizační řád Servisního centra chemické sekce opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-08  Opatření děkana č. 08/2021 Organizační řád Laboratoří geologických ústavů opatření děkana 18.01.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-09  Opatření děkana č. 09/2021 První změna Harmonogramu akademického roku 2020/2021 opatření děkana 02.02.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-10  Opatření děkana č. 10/2021 Skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí opatření děkana 02.02.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-12  Opatření děkana č. 12/2021 Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Kalovy opatření děkana 16.02.2021  organizační řád, 2021,
detail soubory OD 2021-13  Opatření děkana č. 13/2021 k průběhu přijímací zkoušky ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 01.03.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-14  Opatření děkana č. 14/2021 k výuce uskutečňované v anglickém jazyce opatření děkana 19.03.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-15  Opatření děkana č. 15/2021 Druhá změna Harmonogramu akademického roku 2020/2021 opatření děkana 12.04.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-16  Opatření děkana č. 16/2021 Upuštění od ověřování podmínek pro přijetí zkouškou v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro vybrané navazující magisterské studijní programy opatření děkana 12.04.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-17  Opatření děkana č. 17/2021 k doplňkové činnosti opatření děkana 12.04.2021  doplňková činnost, 2021,
detail soubory OD 2021-18  Opatření děkana č. 18/2021 ke komisím Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 12.04.2021  2021,
detail soubory OD 2021-19  Opatření děkana č. 19/2021 k výkonu znalecké činnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 12.04.2021  2021,
detail soubory OD 2021-20  Opatření děkana č. 20/2021 k tvorbě a použití sociálního fondu opatření děkana 29.04.2021  pracovní vztahy, 2021,
detail soubory OD 2021-21  Opatření děkana č. 21/2021 Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení do materiálů uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 opatření děkana 19.05.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-22  Opatření děkana č. 22/2021 o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu opatření děkana 14.06.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-23  Opatření děkana č. 23/2021 k zápisům do 1. ročníku studia v akademickém roce 2021/2022 opatření děkana 14.06.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-24  Opatření děkana č. 24/2021 k přiznávání a vyplácení stipendií na Přírodovědecké fakultě UK opatření děkana 24.06.2021  studium, stipendia, 2021,
detail soubory OD 2021-25  Opatření děkana č. 25/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 opatření děkana 24.06.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-26  Opatření děkana č. 26/2021 k provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v roce 2021 opatření děkana 10.09.2021  2021,
detail soubory OD 2021-28  Opatření děkana č. 28/2021 Pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy opatření děkana 06.10.2021  studium, 2021,
detail soubory OD 2021-29  Opatření děkana č. 29/2021 k odměnám za oponentní posudky kvalifikačních prací a k odměnám školitelů opatření děkana 13.10.2021  studium, smlouvy, 2021,
detail soubory OD 2021-30  Opatření děkana č. 30/2021 ke stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení opatření děkana 26.10.2021  pracovní vztahy, 2021,
detail soubory OD 2021-27  Opatření děkana č. 27/2021 k organizaci pracovní doby na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy opatření děkana 01.11.2021  pracovní vztahy, 2021,
detail soubory OD 2021-31  Opatření děkana č. 31/2021 k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků opatření děkana 23.11.2021  věda a výzkum, pracovní vztahy, 2021,
detail soubory OD 2021-32  Opatření děkana č. 32/2021 k provádění atestací akademických a vědeckých pracovníků - Kritéria hodnocení akademických a vědeckých pracovníků opatření děkana 23.11.2021  věda a výzkum, pracovní vztahy, 2021,
Stránka 1 z 1 | 1 Celkem záznamů: 1125 10 15 20 25 50 100 Vše