Seznam veřejných dokumentů

Obnovit
Fulltextové vyhledávání:
Název:
Typ dokumentu:
Stav dokumentu:
Číslo:
Klíčová slova:
 
Název pracovištÄ›: Číselník
Autor záznamu: Číselník
Účinnost od začátek:
Odpovědná osoba: Číselník
Účinnost od konec:
Veřejné dokumenty:
Rozšířený filtr... Základní filtr...
     
Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel čárka Otevřít v MS Excel, oddělovač čísel tečka Otevřít v MS Word Otevřít v PDF na výšku Otevřít v PDF na šířku Otevřít ve Webovém archivu MHTML
  Číslo Název Typ dokumentu Účinnost od Klíčová slova
detail soubory OD 2017-01  Opatření děkana č. 01/2017 Výpůjční řád knihoven opatření děkana 12.01.2017  2017,
detail soubory OD 2017-04  Opatření děkana č. 04/2017 kterým se vymezuje relevantní entita a výzkumné infrastruktury opatření děkana 10.02.2017  2017,
detail soubory OD 2017-12  Opatření děkana č. 12/2017 k náhradě škody opatření děkana 27.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-13  Opatření děkana č. 13/2017 Změna opatření děkana č. 6/2010 Organizační řád Knihovny chemie Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty opatření děkana 28.04.2017  2017,
detail soubory OD 2017-14  Opatření děkana č. 14/2017 k celoživotnímu vzdělávání na PřF UK opatření děkana 23.05.2017  2017,
detail soubory OD 2017-15  Opatření děkana č. 15/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 opatření děkana 01.08.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-20  Opatření děkana č. 20/2017 k navrhování mezd zaměstnancům fakulty opatření děkana 11.09.2017  pracovní vztahy, 2017,
detail soubory OD 2017-22  Opatření děkana č. 22/2017 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací opatření děkana 02.10.2017  2017,
detail soubory OD 2017-26  Opatření děkana č. 26/2017 kterým se stanoví výše poplatků, náležitosti přihlášky a další podrobnosti k přípravě a průběhu státní rigorózní zkoušky opatření děkana 06.12.2017  studium, 2017,
detail soubory OD 2017-27  Opatření děkana č. 27/2017 k oběhu, uzavírání a archivaci smluv a objednávek opatření děkana 01.01.2018  smlouvy, 2017,
Stránka 1 z 1 | 1 Celkem záznamů: 105 10 15 20 25 50 100 Vše